Om oss

Revisorkompaniet Tromsø AS er et lokalt revisjonsfirma eid av fire partnere, og hvor vi er til sammen tolv ansatte, alle med lang erfaring fra revisjon og regnskapsarbeid.

Vi har fra og med 01.01.2019 vårt kontor i Sjølundvegen 7, Tromsø.

Ved revisjonen benytter vi revisorforeningens revisjonsmetodikk, herunder dataverktøyet Descartes som er utviklet av revisorforeningen.

Vi tilbyr det meste av tjenester innenfor bl.a. revisjon, regnskap, årsavslutning, skatt og avgifter, fusjon og fisjon. omorganisering, stiftelse og avvikling av selskaper etc.


OPPDATERING 21.11.2019:

Til våre kunder og forretningsforbindelser
Vi har inngått avtale med Revicom AS om en
sammenslåing av våre virksomheter fra 1.1.2020.
Begge selskapene er lokalt eide revisjons-selskaper med kontorer i Vesterålen og Tromsø.
Det vil ikke bli gjort endringer i revisjons-team eller måte å jobbe på som følge av sammenslåingen. Kundene skal fortsatt være vårt hovedfokus, og dere skal ikke merke noe til sammenslåingen, annet enn at vi samlet har en enda bedre kompetanse og kapasitet.   
Det sammenslåtte selskapet vil hete Revicom AS og vil være et av landets 10 største revisjonsselskap, målt i omsetning.
Selskapet vil ha 33 ansatte. Alle ansatte har lang praksis innenfor områdene revisjon, regnskap, skatt, avgift, restruktureringer
og økonomistyring.
Eierne ser på sammenslåingen som et viktig
strategisk steg i utviklingen av virksomhetene.
For våre ansatte vil et sammenslått selskap skape et større kompetent miljø, være en bedre arena for utvikling av kompetanse og
gjennom dette styrke konkurransekraften.

Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på.

Kjell Ole Straumsnes, tlf
905 33 680, email: kjell.ole.straumsnes@revisorkompaniet.no

Ronald Seglsten, tlf 906
59 780, email: ronald@revisorkompaniet.no

Hans- Martin Vaeng, tlf
482 96 394, email: Hans-Martin@revisorkompaniet.no

Bjørn Espnes, tlf 959
82 905, email: bjorn@revisorkompaniet.no

Kontakt oss

Personvernerklæringer:

  • Erklæring i forbindelse med utføring av tjenester for våre kunder - se link under "Våre tjenester" til filen "Personvernerklæring"
  • Erklæring ift. denne nettside - se link nederst på denne siden "Personvern og informasjonskapsler"

Nye kontorlokaler:

Vi har fra 01.01.2019 flyttet til nye kontorlokaler i Sjølundvegen 7, 9016 Tromsø. Dette er også vår nye postadresse fra samme tidspunkt.