Våre tjenester

Vi kan tilby våre tjenester innenfor:

  • Revisjonstjenester Revisjon av årsregnskap Attestasjonsoppdrag
  • Revisjon av årsregnskap
  • Attestasjonsoppdrag
  • Hjelp ved etablering og avvikling av bedrift og omorganisering av Deres bedrift
  • Økonomisk gjennomgang av deres bedrift for å finne forbedringsområder.
  • Utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapir
  • Regnskapsførertjenester
  • Konsulentbistan

Personvern:

Vi har i vedlagte personvernerklæring redegjort for hvordan Revisorkompaniet Tromsø AS samler inn og bruker personopplysninger som vi henter inn i vårt arbeid jfr. ovennevnte tjenester.
Personvernerklaring.docx